תכנית מנהיגות נוער

מנהיגות נוער ברחובות ומיניאפוליס עבור כיתות י וי"א.  תכנים: זהות יהודית, העצמה אישית, הנרטיב הקהילתי , הכרות בין תרבויות ודאילוג. העמקת זהות היהודית ובנית רשיות לשונות ופלורליזם להיות סוכני שינוי בקהילות השונות בניית קשרים עם אמיתים מהקהילה המקבילה והשותפות . תכנית שנתית שכולל נסיעות למיניאפוליס ולרחובות. הרגשת שייכות לעמ היהודי ומדינת ישראל