עליה

פעילות בחמעהסוכנות היהודית ©, יגאל לפידוס
עידוד עלייה והעלאת עולים מחבר המדינות העצמאיות לישראל הינה מן המשימות המרכזיות של הסוכנות היהודית בתחום העלייה.

הסוכנות היהודית פעילה ברחבי חבר המדינות ובקרב יהודים דוברי רוסית שמגלים התעניינות בעלייה לישראל.

הפעילות  הינה בקרב כשני מיליון יהודים דוברי רוסית שמתגוררים מחוץ לישראל - 800 אלף מהם במדינות ברה"מ לשעבר (חמ"ע), כ-800 אלף נוספים בצפון אמריקה וכ-200 אלף בגרמניה.

עוד על פעילות הסוכנות בתחום העלייה http://www.jewishagency.org/he/aliyah