מועדים וטקסים

תמונה ברשות רשת בתי הספר התאומים, הסוכנות היהודיתPhoto by the Global School Twinning Network, Jewish Agency for Israel ©

"חוגו את חגי אבותיכם והוסיפו עליהם קצת משלכם לפי כוחכם ולפי מסיבתכם. העיקר, שתעשו הכל באמונה ומתוך הרגשה חיה וצורך נפשי, ואל תתחכמו הרבה". ח.נ. ביאליק, תרצ"ד
 

לוח השנה העברי מזמן אפשרויות רבות לעשייה משותפת בין בתי ספר תאומים. במרחב זה תמצאו מגוון רחב של מערכים ופעילויות, רעיונות לטקסים משותפים, ימי שיא ועוד.