ירוק - קיימות ואיכות הסביבה בראי היהדות-כיצד מעשה של אדם פרטי מייצר שינוי בטבע

תקציר התכנית: 

מערך זה הוא חלק מסדרה של שש יחידות מודולריות, המציעות לתלמידי בתי הספר התאומים לבחון יחד את נושא הקיימות ואיכות הסביבה לאור היהדות. ניתן להשתמש במערך זה יחד עם שאר היחידות או כיחידה נפרדת. ביחידה זו התלמידים בכיתות התאומות יבחנו ביחד את נושא חשיבות העצים והיערות ויתמקדו בשאלה כיצד אדם פרטי יכול לייצר שינוי חיובי בטבע. 


קהל יעד: 
חטיבה, תיכון

מספר שיעורים: 
1, 6 ויותר, גמיש

סוג מפגש: 
חילופי תוצרים, למידה משותפת

ערכי ליבה: 
תודעה ושייכות לעם היהודי

 

נכתב על ידי: 
רשת עולמית של בתי ספר תאומים, התנועה ליהדות מתקדמת

 

 


להורדת המערך