ירוק - קיימות ואיכות הסביבה בראי היהדות

תקציר התכנית: 

מערך זה הוא חלק מסדרה של שש יחידות מודולריות, המציעות לתלמידי בתי הספר התאומים לבחון יחד את נושא הקיימות ואיכות הסביבה לאור היהדות. ניתן להשתמש במערך זה יחד עם שאר היחידות או כיחידה נפרדת. ביחידה זו נעסוק בהשפעת הטבע על החגים והמועדים בלוח השנה העברי ובקשר בין המועד החקלאי למשמעות החג. כמו כן, התלמידים יחליפו בניהם צילומים הקשורים לחגים השונים. 


קהל יעד: 
חטיבה, תיכון

מספר שיעורים: 
1, 6 ויותר, גמיש

סוג מפגש: 
חילופי תוצרים, למידה משותפת, פעילויות מקוונות

ערכי ליבה: 
תודעה ושייכות לעם היהודי

 

נכתב על ידי: 
רשת עולמית של בתי ספר תאומים, התנועה ליהדות מתקדמת

 

 


להורדת המערך