קיימות וסביבה בראי היהדות

קיימות וסביבה בראי היהדות - צריכה, מחזור ומה שבניהם

תקציר התכנית: 

מערך זה הוא חלק מסדרה של שש יחידות מודולריות, המציעות לתלמידי בתי הספר התאומים לבחון יחד את נושא הקיימות ואיכות הסביבה לאור היהדות. ניתן להשתמש במערך זה יחד עם שאר היחידות או כיחידה נפרדת. ביחידה זו נעסוק בתרבות הצריכה והתלמידים בתאומות ישלחו אחד לשני משפט שכתבו בהשראת אמרת חז"ל: "איזהו עשיר השמח בחלקו".  


קהל יעד: 
חטיבה, תיכון

מספר שיעורים:
6 ויותר, אחד, גמיש

סוג מפגש: 
חילופי תוצרים, למידה משותפת, פעילויות מקוונות

ערכי ליבה: 
תודעה ושייכות לעם היהודי

 

נכתב על ידי: 
רשת עולמית של בתי ספר תאומים, התנועה ליהדות מתקדמת

 

 


להורדת המערך