יRוק, קיימות ואיכות סביבה ביהדות: שנת השמיטה

Global School Twinning Network ©

תקציר התכנית:
מערך זה הוא חלק מסדרה של שש יחידות מודולריות, המציעות לתלמידי בתי הספר התאומים לבחון יחד את נושא הקיימות ואיכות הסביבה לאור היהדות. ניתן להשתמש במערך זה יחד עם שאר היחידות או כיחידה נפרדת. ביחידה זו נעסוק בנושא משמעות שנת השמיטה במקורות היהודים והתלמידים בתאומות יערכו ביניהם מפגש וידאו במהלכו הם יערכו סימולציה של משפט בשיטה האמריקאית. 

קהל יעד:
חטיבה, תיכון

מספר שיעורים:
1, 6 ויותר, גמיש

סוג מפגש:
למידה משותפת, פעילויות מקוונות, שיחת וידאו

ערכי ליבה:
תודעה ושייכות לעם היהודי

נכתב ע"י: 
רשת עולמית של בתי ספר תאומים, התנועה ליהדות מתקדמת


להורדת המערך