מתווה לשיחת עבודה עם מורים

תיאור: 
מדריך לשיחת עבודה אפקטיבית בין מורים בכיתות תאומות. המדריך כולל דגשים לגבי עבודה שוטפת בכיתה, איכות התקשורת עם המורה מעבר לים ובין הכיתות עצמן וכן נושאים נוספים שעלולים לצוף בהקשרים שונים של פעילות שוטפת בין כיתות תאומות. 

נכתב ע"י
רשת בתי ספר תאומים


להורדת המתווהגגג