Face2gether - פעילות היכרות

תיאור: 
דוגמא לפעילות היכרות במסגרת מפגש בין מחנכי תאומות על דף המדמה עמוד פייסבוק. מתאים גם לתלמידים בחטיבה ותיכון. את העמודים האישיים המלאים ניתן לשתף עם שאר הקבוצה באמצעות פיזור בחדר או תלייה על קיר.

נכתב ע"י
רשת בתי ספר תאומים


להורדת הדוגמאגגג