דוגמא למתווה לתוכנית שנתית בין בתי ספר תאומים

תיאור: 
דוגמא לטבלת תכנון שנתית בין בתי ספר תאומים - בית שמש מטה יהודה, וושינגטון דרום אפריקה. הטבלה כוללת פירוט שנתי של כל הפעילויות, הביקורים והסיורים המשותפים של בתי הספר התאומים במהלך השנה, תוך התייחסות לזמנים, תחומי אחריות וחלוקה לנושאי שותפות שונים. 

נכתב ע"י
שותפות ביחד בית שמש מטה יהודה, וושינגטון דרום אפריקה 


להורדת הדוגמאגגג