תסריט למפגש היכרות וירטואלי

תיאור: 
דוגמא לתסריט מפגש שיחת וידאו בין בתי ספר תאומים הלקוח ממודל תאומות בי"ס חוגים חיפה/בי"ס ביאליק רוסריו. התסריט כולל חלוקה מפורטת לדקות ותכנים מומלצים לדיון. 

נכתב ע"י
ביה"ס חוגים חיפה, חגית גרינברג
דנה אפשטיין, בי"ס ביאליק רוסריו, ארגנטינה


להורדת הדוגמאגגג