יום הזיכרון ליצחק רבין

Rabin Memorial Center

 

זמן חלף מהר וכבר עברו שני עשורים מאז הירצחו של יצחק רבין ז"ל. יום זה מוקדש, בין היתר, לפי החלטת מדינת ישראל, לחינוך התלמידים סביב דמותו של יצחק רבין ז"ל, וכן לחשיבות הדמוקרטיה וסכנת האלימות לחברה ולמדינה. נראה כי במיוחד בעת הזאת תכנים אלה הינם רלוונטיים מתמיד.

בזכות שיתוף הפעולה בין מרכז יצחק רבין לחקר ישראל לבין רשת בתי ספר תאומים, כתבנו והפקנו עבורכם ארבע יחידות לימוד לגילאי היסוד והעל-יסודי. ביחידות שלפניכם מצורפים מערכים העוסקים בחופש הביטוי ובקשר לארץ. שני נושאים רלוונטיים, אשר יכולים לזמן שיח משמעותי בין תלמידיכם לבין חבריהם מעבר לים. היחידות כתובות בעברית ובאנגלית. בכל יחידה תמצאו מרכיב של עשייה משותפת הקושרת בין התלמידים וכן הצעה לשימוש בכלים וירטואליים. כל היחידות הינן מודולריות וניתנות ליישום בחלקן או במלואן.

English