הענן החינוכי – אתר למידה שיתופית של משרד החינוך

 
 
באתר תוכלו למצוא דגמים חדשניים ומגוונים להפעלת למידה שיתופית בכיתות ברמות שונות של שיתופיות. 

למידה שיתופית הנה פדגוגיה בגישה ההבנייתית המאפשרת  למידה משמעותית וחווייתית. למידה כזו מקדמת הבניית ידע וחשיבה מסדר גבוה. הדגמים המוצעים פותחו על סמך מאמרים עדכניים, והם מתאימים לכל שכבות הגיל. 

למידה שיתופית יכולה להיות פעילות קצרת מועד או פעילות מתמשכת.  אפשר להשתמש בכל פעם בדגם אחר ולהתנסות בלמידה שיתופית פעמים רבות. הנכם מוזמנים להתנסות בדגמים השונים על- פי צורכי בית הספר ו/או על-פי הנושא הנבחר.

בנוסף לדגמים המעשיים מוצגים באתר דגמים כלליים העוסקים בלמידה שיתופית ומפרטים את הנושאים הבאים: יתרונות הלמידה השיתופית, הגדרת רמות השיתופיות השונות וכן כיצד אפשר להתחיל בביצוע פעילות מסוג למידה זה. 

 
 

לענן החינוכי