סוגיות, ערכים וזהות יהודית

Photo by The Jewish Agency for IsraelPhoto by The Jewish Agency for Israel ©

במרחב זה תוכלו למצוא הצעות לשילוב תחום התאומות במרחבים הקהילתיים ובתחומים ערכיים מגוונים כגון: תיקון עולם, קיימות ואחריות קהילתית, זהות יהודית.