בר/בת מצווה

Photo by the Global school Twinning Network, Jewish Agency for IsraelPhoto by the Global school Twinning Network, Jewish Agency for Israel ©

הנה אתה, רק לפני רגע היית ילדותי ושובב, ועכשיו תראה אותך – בוגר ומעורב.
הנה אנחנו, רק לפני רגע היינו בודדים ונרדפים, ועכשיו תראה אותנו – חזקים ומאוחדים.
הנה את, מתחברת למורשת, למסורת ולשרשרת הדורות.
הנה אנחנו, מקבלים אותך באהבה ובזרועות פתוחות.
הנה את, ישראלית, צרפתית, אמריקאית. יהודיה.
הנה אנחנו, ישראלים, צרפתים, אמריקאים. יהודים.
הנה אתה, מאחוריך זיכרון של שלוש עשרה שנה. 
הנה אנחנו, מאחורינו זיכרון של שלושת אלפים שנה

בפרקי אבות פרק ה, פסוק כה' כתוב "בן שלוש עשרה למצוות". כוונת הכתוב היא שכשהיהדות אומרת שהילד הופך לנער, היא מתכוונת לכך שהוא או היא מקבלים על עצמם להיות "מצווים", כלומר להיות אחראים למעשיהם ולדעת שיש מחיר להחלטות שהם מקבלים. תפיסה זו היא חלק מהסיפור היהודי שגיבוריו הם דמויות שלימדו אותנו שלהיות בן חורין אמתי משמעותו לקחת את גורלנו בידינו ולהיות חופשיים.