Forty-two young adults from the San Diego visit Shaar HaNegev

בשער הנגב אוגוסט – 2015

אחת לכמה זמן פוקדת את אזורינו משלחת של תגלית. 42 חבר'ה, מסן דייגו והסביבה, בדרך כלל סביב גיל ה - 20 ויותר שהגיעו לגלות את ישראל ביחד.

בין סיור בירושלים, תל אביב, מצדה ועוד אתרים, יותר ויותר הם מבקשים להגיע לשער הנגב. לנו בשותפות של שער הנגב וסן דייגו חשוב שהם יגיעו, ועם הזמן הם מאריכים את הביקורים שלהם ולומדים יותר על השותפים הקרובים רחוקים שלהם.

בביקורם האחרון הם ביקשו להגיע לתיכון שער הנגב, ולמרות החופש ולמרות שאין תלמידים חלקו השני של הביקור נערך שם.

הימים, ימי השרב הגדול של תחילת אוגוסט וערב לפני הביקור מתקשרת אליי ניקול, עובדת בפדרציה ואחראית הקבוצה מטעם סן דייגו ומבקשת מקום לעשות בר מצווה. אחרי בירור התברר כי בדרך כלל אלה המעוניינים לעשות בר מצווה בגיל מאוחר בארץ עושים זאת במצדה או ירושלים באופן קבוצתי כחלק מהמסע. אך החום הגדול שיבש את תכוניותיהם והם לא הצליחו לעשות את הבר מצווה.

התייעצות קצרה הביאה לכך שנעשה סיור קצר יותר בבית הספר )חופש כבר הזכרנו?!( ונסיים את הסיור באודיטוריום הבית ספרי המשמש גם כבית כנסת.

לאחר שהקבוצה סיימה לשמוע מפי נוגה גולסט )רכזת יזמויות במועצה ומדריכה בית ספרית לעת מצוא(, הזמין המדריך 14 מבין חברי הקבוצה שהביעו רצון לעשות בר מצווה בארץ לבמה, הוציא את ספר התורה מהארון אשר בבית הספר ופרש עליהם חופה והם קראו ביחד מהספר.

בהמשך סיפר המדריך על המנהג ופיתח דיון עם הקבוצה של הכורח לעשות בר מצווה בגיל 13 , אל מול הבחירה לעשותה בגיל מבוגר יותר כאן בישראל ועוד בשער הנגב.

אז הזמין המדריך כל אחד מנערי ונערות הבר מצווה לספר על הבחירה לעשות שוב )או לראשונה( בר מצווה ללא משפחה וללא כורח, ולסיום כל נער ונערת בר מצווה בחרו מישהו מהקבוצה שיברכו אותם.

לכאורה, אירוע מאוד צנוע, מאוד קטן ומאוד אחר מרוב ההרגלים שלנו כאן בארץ. בפועל אירוע אינטימי ומרגש שבו נער יהודי אמריקני שמתחיל את חייו הבוגרים באמת: אחרי לימודים, שנים ראשונות של עבודה, בחירה בבן ובת זוג ובחירה באורח חיים, ובמקרה זה בחירה באורח חיים יהודי, ופתאום החיבור כל כך נכון ומתבקש.

מבחינתנו, ביום הזה כל אחד יצר את החיבור שלו לשער הנגב. ישראל זה כבר לא רק תל אביב וירושלים, זה גם שער הנגב, הבית שלהם בישראל שבו הם יכולים לחזור לשורשים שלהם ובעיקר לעצמם.

מחכים לקבוצות הבאות....

 

 

שיתוף:           PRINT   
22 אוק' 2015 / 9 Heshvan 5776 0