חילופי משלחות נוער

תכנית מפגשי הנוער, מפגישה בין בני נוער (גילאי 16-17) מאזור שותפות סובב כנרת ומהקהילות השותפות בארה"ב. הנערים והנערות לוקחים חלק בביקורים הדדיים המהווים קרקע פורייה לבניית קשרים בינאישיים משמעותיים .תכנית מפגשי הנוער היא בין התכניות המצליחות ביותר בשותפותנו, ומטרתה לקדם את הזהות היהודית של בני הנוער, להעלות את המודעות הקהילתית לפעילויות השותפות בקרב בני נוער, המשפחות המארחות וחברי קהילה אחרים. הקשרים האישיים הנרקמים בעזרת מפגשי נוער הם בין המעצבים והאפקטיביים ביותר לביסוס ויצירת קשרים ארוכי טווח עבור בני הנוער משני הצדדים, אמריקאים וישראלים