משלחות נוער

תכנית חילופי משלחות נוער בין הגליל המערבי ואגד קהילות מרכז