משלחות יום העצמאות

אמנים לחגיגות יום העצמאות וסדנאות. השותפות תשלח אמנים מהגליל המערבי שיקימו סדנאות עם חברי הקהילה המשתתפים בחגיגות יום העצמאות.