תנועות נוער

שותפות ירוחם רואה לנכון להשקיע בתחום העצמת בני הנוער. בני נוער רבים בירוחם לוקחים חלק בתנועות הנוער השונות (צופים, בני עקיבא) ומתנדבים במסגרות ובגופים שונים בישוב (מד"א, בית גיל הזהב, "אחרי", מועצת נוער, רובוטיקה, פעילויות ספורט ועוד).

פעילות זו בשעות אחר הצהריים תורמת להעצמת בני הנוער, מחזקת את הביטחון האישי שלהם, מקנה להם כלים להתמודדות עם מצבים שונים ומשפרת את יכולותיהם הלימודיות בבית הספר, ובסופו של תהליך אף מובילה אותם לשירות משמעותי בצבא.

החזון של השותפות הוא לתת לבני נוער וצעירים בירוחם את כל הכלים והאפשרויות שיובילו אותם להצלחה ולמימוש עצמי, ובסופו של דבר להישאר בירוחם כדי לחזק את הישוב.

בני נוער ייקחו חלק פעיל בפעילות התנועתית השוטפת – מפגשים ע"פ קבוצות גיל בנושאי חברה, מנהיגות, זהות, ידיעת הארץ, מורשת ושדאות.
 
מעבר למפגשים השוטפים מתקיימים בכל תנועה יערכו מפעלים יישוביים (חודש ארגון, פסטיבלי זמר, אירועי התנדבות, מצעדים וכו'). בני הנוער מירוחם ישתתפו גם במפעלים ברמה הארצית - מחנות, טיולים, קורסי הדרכה, הכשרות ועוד.
 
בני הנוער "יגדלו" בתנועה ויתפתחו כבוגרים המחוברים לתנועה, ליישוב ולקבוצה ובכלל למעורבות חברתית ואחריות אישית.
לאורך השנה נקיים גם מפעלים משותפים לכלל תנועות הנוער בהם הן יפעלו במשותף בתוך הקהילה.