מועצות הנוער

מועצות הנוער הן כלי חשוב ביותר בפיתוח מנהיגות מקומית והעצמה של בני נוער 

המועצה הינה קבוצה הטרוגנית של בני נוער המתגוררים ביישוב. הליך קבלת ההחלטות במועצה הוא דמוקרטי, כך שהנציגים קובעים יחד עם המנחים את המשימות, היעדים ואת התפקידים הדרושים על מנת שהמועצה תבצע את עבודתה על הצד הטוב ביותר 

כל מועצה תיפגש בנפרד באופן קבוע ושוטף ותונחה ע"י מנחים מקצועיים מיחידת הנוער. ההפעלה השוטפת תתקיים במתכונת שבועית המתייחסת לתוכנית עבודה , מבנה ועדות, וביצוע פרויקטים בשטח. המשתתפים ייקחו חלק משמעותי בתהליכי קבלת החלטות והפעלת פרויקטים ויוזמות. 

במועצה הצעירה ייושם דגש מיוחד על התנדבות ומעורבות קהילתית ובמועצה הבוגרת יושם דגש מיוחד על ייצוגיות, זהות וגאווה מקומית ועשייה חברתית. 

מעבר למפגשים השותפים ייהנו המשתתפים מסמינרים שונים במהלך השנה שיעסקו בתכנים רעיוניים יותר (מנהיגות, אחריות חברתית וסביבתית, דמוקרטיה, מורשת) ובפעילות גיבוש. 
המועצות יעסקו בשוטף ביוזמה והפעלת פרויקטים למען בני הנוער וכלל תושבי הישוב.