בית חם לנערות

 
המעבר מילדות לבגרות והשינויים הפיזיים, הקוגניטיביים והרגשיים, מעמידים בפני המתבגרים התמודדויות וקונפליקטים רבים. מעבר זה והטלטלות הרגשיות המאפיינות אותו, מעמידות לא אחת את המתבגרים בפני סיכונים שונים.
 
הבית החם הינו מסגרת יומית בקהילה, המיועדת ומותאמת לנערות במצבי מצוקה. המסגרת מהווה חלק אינטגרלי ממעני הרשות המקומית לנערות אלה. המענים במסגרת מבוססים על הצרכים הייחודיים-מגדריים של נערות במצוקה.
 
במהלך השנה האחרונה פעל "בית חם לנערה" כיומיים בשבוע. הבית שימש כמועדון חברתי והופעל על ידי סטודנטים מגרעין צב"י. כ-20 נערות הגיעו באופן קבוע לפעילויות ההעשרה ולקחו חלק בפרויקטים של תרומה למען הקהילה. החל מחודש ספטמבר בית חם לנערה חזר לפיקוח מקצועי של לשכת הרווחה, בשיתוף פעולה מלא עם המתנ"ס. הבית עבר שינוי ארגוני ונבנו תוכניות טיפול קבוצתיות