ביקור של ועדת ההיגוי ממיאמי

ביקור של ועדת ההיגוי של מיאמי בירוחם, לחיזוק השותפות ויצירת תוכניות משותפות בין הקהילות והארגונים השונים של הקהילות.