ליווי תוכניות השותפות ע"י חברי ועדת ההיגוי

ליווי ומעקב של משלחות יוצאות ותוכניות משותפות שמתקיימות במיאמי על ידי צוות חברי וועדת ההיגוי מהארץ ומחו"ל