ליווי תוכניות השותפות ע"י חברי ועדת ההיגוי

ליווי ומעקב של משלחות יוצאות ותוכניות משותפות שמתקיימות במיאמי