ירח משותף יואב- ליהי ואלי

פרויקט המחבר ילדים ומשפחות: שני בתי ספר בשני קצוות עולם: מורים מבית הספר היסודי האלה ומבית ספר של בית הכנסת בית אל בליהיי ואלי מובילים ילדים ומשפחותיהם במפגש מסקרן ומרגש. האם אותם דברים מעניינים אותנו ומשפחות יהודיות החיות מערב לים? האם אותם דברים גורמים לנו התפעלות? או שמא כל אחד מאיתנו נע במסלול נפרד ביקום פרטי משלו? מה מחבר בין משפחות במועצה אזורית יואב למשפחות בקהילה היהודית בליהיי ואלי? שאלות מסוג אלה הוציאו משפחות מיואב משפחות מליהיי ואלי למסע אחד של חברות בחסות תכנית ירח משותף. הכול התחיל במפגש בין אורית לפידות, חברת כפר מנחם, מורה לחינוך מיוחד, מרכזת תחום מחשבים ושילוב בבית הספר "האלה" ליונית פלג, אחראית יחסי גומלין של שותפות יואב-ליהיי ואלי. אורית חיפשה עבור בית הספר פרוייקט מרחיב אופקים ויונית חיפשה בית לפרוייקט קהילתי חדש של שותפות יואב- ליהיי ואלי. "ירח משותף" – הספר והתכנית התכנית מבוססת על הספר "ירח משותף" מאת עדי שחם. הספר הוא מצע לפעילות של החלפת מכתבים בין משפחות משתי קהילות שונות, האחת בארץ, והאחרת מעבר לים. הספר מחולק לשישה נושאים, וכל אחד מהם מעודד חלופה של מכתב בין המשפחות המשתתפות. בתוך הספר יש מעטפות ריקות המאפשרות למשפחה המקבלת את המכתב להכניס אותו לתוך הספר, וכך לבנות בספר שלה את ה"סיפור" של המשפחה שאיתה היא מתכתבת.