אחריי!" – נוער מוביל שינוי

מטרת הקורס היא הגברת הנכונות והמוכנות לשירות משמעותי בצה"ל, מתוך אמונה כי שירות צבאי משמעותי הוא שליחות וחובה אזרחית וכן מפתח להצלחה בחיים האזרחיים לאחר השחרור. הפרויקט עושה שימוש בגיוס הצבאי כאמצעי להחלת התהליך החינוכי והערכי אותו עובר כל חניך. המטרה אינה לספק "חיילים טובים" לצבא יותר, אלא לספק לחברה הישראלית א-ז-ר-ח-י-ם, ערכיים יותר, מאמינים יותר בעצמם ובשליחותם, חזקים יותר ובעיקר: שייכים יותר, אכפתניקים יותר. התנועה הוקמה במטרה לטפח מנהיגות צעירה ולפתח מעורבות חברתית בקרב בני נוער מהשכונות, מעיירות הפיתוח, ממרכזי קליטה ומפנימיות הנמצאים בצומת הדרכים האחרון בו ניתן להשפיע על עתידם באמצעות חינוך.  השירות הצבאי, מצדו, הוא אמצעי מצוין להעצים את תחושת ההצלחה של הפרט, להעמידו בפני אתגרים ולגבש קבוצות אוכלוסייה שונה לחברה. בחברה מפוצלת עם ניכור מתרחב, צה"ל הוא אחד החישוקים האחרונים הקושרים את כולנו יחד. יש לציין כי בני הנוער הנורמטיביים המשתתפים בתוכנית עושים זאת בזכות אמינותה, היחס האישי של המדריכים והשינוי שהם עוברים בזכותה, ולא מתוך מיצובה כתוכנית יוקרתית.