בית חם

הבית החם מהווה מענה לילדים הבאים ממשפחות מסכנות/מזניחות/מתקשות, אשר אנשי המקצוע איתרו אותם כזקוקים למסגרת בטוחה ומגוננת מחוץ לבית. מסגרת הבית החם מאפשרת שמירת הילדים במסגרת הבית והקהילה. הבית החם מהווה מסגרת ממנפת לעבודה עם ההורים על מנת שההורים יוכלו לייצר עבור ילדיהם סביבה תומכת ומאפשרת. הבית החם הינו המענה הקהילתי לילדים בסיכון ומהווה חלופה לפתרון חוץ ביתי.