תגבור לימודים לתיכון ביוקענם

תוכנית התגבור הלימודי מיועדת לבני נוער ממשפחות עם מצב סוציו נמוך, בעיות של הגירה, פער תרבותי, קושיי הסתגלות, קשיי שפה, הורים שאינם דוברי השפה, במיקוד לנוער יוצא אתיופיה. מטרות התוכנית: 1. קידום ומימוש של יכולות התלמידים בתחום הלימודי. 2. שיפור הדימוי העצמי והביטחון העצמי של הנער/ה. 3. חיזוק תחושת השייכות של התלמיד לביה"ס , לקבוצת השווים ולקהילה בכלל.