פנימיית יום בכפר הנוער הדתי - פרויקט למידה והעשרה

מדי שנה לומדים עשרות תלמידים מיקנעם בכפר הנוער הדתי. בשנים האחרונות רובם ככולם יוצאי אתיופיה. התלמידים מגיעים מרקע סוציו אקונומי נמוך, עם פערים לימודיים משמעותיים לכן אלו זקוקים לעזרה ותגבור במקצועות הלימוד השונים. חלקם עולים חדשים המתקשים בהבנת השפה,  וחלקם צוברים פערים בביה"ס היסודי, בתחומי הדעת השונים בעיקר במתמטיקה ואנגלית. בשל מצבם הכלכלי של ההורים הם אינם יכולים להרשות לעצמם לממן שיעורי עזר לילדיהם. בנוסף גם תחומי העשרה כלליים כגון אומנות מוזיקה ספורט וכדומה לא ניתנים לילדים. ולעיתים אפילו היכולת לספק ארוחה חמה מהווה קושי. כאשר אין חלופות חינוכיות או בית מכיל, עלולים בני הנוער למצוא את עצמם  נושרים מהמערכת הלימודית הבית ספרית ומכאן להיות חשופים להתנהגויות שאין הולמות ומתאימות את הסדר החברתי התקין. תוכנית התגבור הלימודי תאפשר לחניכים להישאר במסגרת חינוכית תומכת אשר תשמש להם בית, ותספק תגבור במקצועות הקושי, ואף יהיו שותפים בחוגים שונים, לאורך מרבית שעות היום,  ובכך מקטינה את החשיפה לסיכון. סיוע לחניכים נדרש גם בתהליך הסוציאליזציה, קבוצת השווים, וכישורי חיים. לאור כל זאת נדרשת תוכנית שתמלא את החסכים של הילדים גם בצרכים ראשוניים של אוכל וסביבה מוגנת, גם בהשלמת פערי למידה וגם בהעצמה אישית, בתחומי ידע והעשרה שונים. וכן כישורי חיים ומיומנויות חברתיות, ובתחום הערכי של חיבור למורשת לעם ולארץ.     על ידי חיבור משאבים של הפדרציות אטלנטה וסנט-לואיס, כפר הנוער הדתי, ומשרד החינוך באמצעות פנימיית יום, נוכל להרחיב את פעילותינו החינוכית ליותר תלמידים [מאוכלוסיית ז- ט בלבד, עד לכיתות יב] ואף לפעול ביותר תחומי דעת ולשעות רבות יותר במשך השבוע מאשר בשנים האחרונות.