ליווי והעצמת משפחות

התוכנית באה לתת מענה למשפחות המתגוררות במועצה אזורית מגידו וזקוקות לסיוע והעצמה בתחומי החיים השונים הנוגעים להתנהלות המשפחה. חלק מהמשפחות הינן משפחות מורכבות מכלל המשפחות הממופות שעדיין זקוקות לליווי וחלק נוסף יהיו משפחות חדשות שיאותרו בעיקר דרך העובדות הסוציאליות. הרקע של המשפחות בעל מאפיינים דומים למשפחות שלוו בעבר כמו: קשיי תעסוקה, ילדים בסיכון , קשיים רגשיים בתוך המשפחה. יש לציין שכל שנה אנו מצמצמים את כמות המשפחות והשנה ישנו מעבר ממודל הליווי משפחות של אליקים לליווי של משפחות מכלל הישובים. כלי העבודה המרכזי שנבחר הוא "אימון משפחתי" בשיטת ה – coaching. המלווה המשפחתי בונה יחד עם המשפחה תוכנית העצמה אישית מותאמת למשפחה ולכל פרט בה. יושם דגש על בניית תוכנית עתיד מיטבית והפנמת דפוסים חיוביים של לקיחת אחריות. בנוסף יעשה ליווי תעסוקתי ממוקד למשפחות מאותרות במטרה להובילן לעצמאות ורווחה כלכלית. במקביל לליווי הפרטני יעשה תכנון לשילוב משפחות מלוות בתוכניות הקהילתיות.