קצ"ב - קהילות צעירות בעסקים

מפעל לשוקולד, עסקים חברתיים, קהילות קצב
הסוכנות היהודית מעודדת יוזמות עסקיות-חברתיות ומסייעת לקהילות צעירות לבסס את פעילותן החברתית תוך פיתוח עצמאות כלכלית

תכנית קצ"ב מעודדת ומלווה קהילות צעירים והתארגנויות של צעירים בהקמת עסקים חברתיים ככלי לאיתנות פיננסית וליצירת שינוי חברתי בר קיימא.

התכנית תומכת בעסקים חברתיים בערוצים שונים ביניהם: ליווי משלב גיבוש הרעיון העסקי ועד ליישום והפעלת המיזם, הענקת מימון ראשוני, חונכות עסקית חברתית קהילתית, סדנאות מקצועיות וערוצים נוספים.

הבחירה במודל העסקי חברתי נועדה לסייע ולבסס את הפעילות החברתית לאורך זמן תוך פיתוח עצמאות ואיתנות כלכלית, חברתית וקהילתית וצמצום התלות בפילנתרופיה.

יזמות עסקית חברתית היא יזמות המבקשת לייצר פתרונות חברתיים באמצעות שימוש בכלים עסקיים.

קצ"ב הינה התכנית הגדולה ביותר בישראל לליווי ותמיכה בעסקים חברתיים ופיתחה התמחות ייחודית בליווי עסקים חברתיים – קהילתיים של צעירים וקהילות צעירים.

בשנת 2015 ליוותה התכנית 47 יוזמות חברתיות עסקיות וצפויה להכפיל את מספר העסקים החברתיים 

 בחודש אוגוסט 2016 נתפרסם קול קורא  להצטרף לתכנית וזאת לאור דרישות רבות . זה לשונו

תכנית קצ"ב נוסדה ע"י אגף הצעירים הפועל במסגרת היחידה לאקטיביזם חברתי בסוכנות היהודית  על מנת לעודד וללוות קהילות צעירות בהקמת עסקים חברתיים קהילתיים ככלי להגעה לאיתנות פיננסית וליצירת שינוי חברתי בר קיימא. עד היום תמיכה וליוותה התכנית 58 עסקים חברתיים קהילתיים של קהילות צעירים משימתיות והתארגנויות של צעירים בפריפריה הגאו חברתית בישראל.

הבחירה במודל זה נועדה לסייע לקהילות צעירות ולהתארגנויות של צעירים לבסס את פעילותם החברתית לאורך זמן תוך פיתוח עצמאות ואיתנות כלכלית וחברתית וצמצום התלות שלהן בפילנתרופיה.
יזמות עסקית חברתית היא יזמות המבקשת לייצר פתרונות חברתיים באמצעות שימוש בכלים עסקיים.

יזמות עסקית חברתית קהילתית נושאת עמה שתי שורות רווח:

רווח כלכלי: יצירת רווחים כלכליים המאפשרים את ביסוס היוזמה החברתית לאורך זמן לצד יצירת מקורות תעסוקה בפריפריה.

רווח חברתי קהילתי: ניתוב של רווחים לטובת מימון של עשייה חברתית קהילתית חדשה/נוספת/ביסוס והרחבת היוזמה הקיימת.

השילוב בין רווח כלכלי לרווח חברתי וקהילתי מאפשרים לספק מענה אמיתי לצרכים חברתיים ויכולת לייצר שינוי חברתי ארוך טווח ובר – קיימא.

לפיכך, אנו מעמידים לרשות היזמים מעטפת הכוללת בין היתר כלים לליווי מרבי, המותאמת לשלב הבשלות וההתקדמות של המיזם.

לאור כמות רבה של בקשות לתמיכה החלטנו לפרסם קול קורא נוסף לתמיכה בעסקים חברתיים קהילתיים בשנת הפעילות 2016-17.

     אתם מוזמנים להכנס לקצב ולתמוך בעסקים החברתיים שלנו שלפניכם: