"המתחם"

Arad HubThe Jewish Agency for Israel ©
מרכז צעירים המהווה דוגמא לחיי קהילה צעירה שמקדמת עשייה חברתית ותרבותית בהתיישבויות בנגב

 

בערד הוקם מרכז צעירים חי ותוסס, המציע מקום מגורים מוזל, חיי תרבות וקהילה והזדמנות ליצירת רשתות חברתיות עם צעירים כמותם.

מטרות "המתחם":

צמצום הגירה שלילית של צעירים בערד ועידוד צעירים וסטודנטים חיצוניים ובני העיר לבחור בה כמקום למגורי קבע.

העצמת צעירים וקהילות צעירות באמצעות יצירת מרחב לעשייה ולמגורים משותפים של צעירים תוך יצירת רשתות קהילתיות  של צעירים הפועלים במשותף לקידום העיר והנגב.