נתן בירנבאום (1864 - 1937)

אגודת סטודנטים ציוניים שנוסדה , בשנת 1883, בדירבונו של הסופר פרץ סמולנסקין בווינה. ההחלטה על הקמת האגודה התקבלה, לאחר הפרעות האנטישמיות ברוסיה, על ידי ד"ר ראובן בירר , ד"ר נתן בירנבוים ומרדכי שנירר . הקבוצה היוזמת הדביקה בלוח המודעות של האוניברסיטה בווינה כרוז ובו בקשה לסטודנטים היהודים להצטרף לתנועה הלאומית "קדימה". לקריאה נענו כשלושים איש , מרביתם יוצאי מזרח אירופה. מנהיגיה של אגודה זו היו פרץ סמולנסקין שהיה ב- 24 שנים מבוגר יותר מן המנהיג השני של האגודה, ד"ר נתן בירנבוים. עם מותו של פרץ סמולנסקין היה זה ד"ר נתן בירנבוים שטבע את המונח ציונות לתנועה הלאומית היהודית. אנשי התנועה היו בין תומכיו הנלהבים של ד"ר בנימין זאב הרצל.

 

הקודם הבא

 
 
 
 

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
30 מאי 2005 / 21 Iyar 5765 0