זאב ז'בוטינסקי

הציונות הרביזיוניסטית צמחה בתוך התנועה הציונית על בסיס הציונות המדינית של בנימין זאב הרצל. היא מושתתת על רצון תומכיה לבדוק מחדש (רביזיה) את דרכה, עקרונותיה ופעולותיה של התנועה הציונית. בראש הציונים הרביזיוניסטים עמד זאב ז'בוטינסקי, שייצג תפיסה מנוגדת לדרכו המתונה של חיים ויצמן כלפי המנדט הבריטי בארץ ישראל.

ז'בוטינסקי קרא ל"אקטיביזם ציוני" וב-1925 ייסד את תנועת "ברית הציונים הרביזיוניסטים" (צה"ר) ותנועת הנוער בית"ר ("ברית יוסף תרומפלדור"). התנועה דגלה בביצוע רביזיה בתנועה הציונית ובאידיאולוגיה מכסימליסטית הקוראת להפעלת לחץ על בריטניה ודרישה להקמת מדינה יהודית עצמאית משני עברי הירדן תוך ביצוע מדיניות תקיפה כלפי שלטונות המנדט. חבריה דרשו לקבל החלטות על יציאה להפגנות ומאבק נגד הבריטים, להעניק הכשרה צבאית לנוער, להביא לפינוי מרצון של יהודי אירופה למדינה היהודית במטרה ליצור רוב יהודי בארץ ישראל, לבצע תוכנית התיישבותית תוך גיוס מרוכז של כוחות ומשאבים, ולהקים את הגדודים עבריים.

התנועה הרביזיוניסטית הופיעה לראשונה בקונגרס הציוני ה-14 שהתכנס בשנת 1925 ויוצגה אז על ידי ארבעה צירים בלבד. במהלך הדיונים תבעו חבריה למנוע את צירוף הלא ציוניים לסוכנות היהודית ובמקביל להחליט על הקמה לאלתר של קהילה יהודית בארץ ישראל בחסות הרוב היהודי.

בקונגרס ה-17 שנערך ב-1931 הגיעה התנועה הרביזיוניסטית לעמדה של הסיעה השלישית בגודלה בהסתדרות הציונית. במהלך אותו קונגרס העלה ז'בוטינסקי הצעה לקבוע באופן חד משמעי כי מטרת הציונות היא הקמת מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל, אך הצעתו לא הועלתה להצבעה.

בתגובה קרע ז'בוטינסקי את כרטיס הציר שלו, וכל חברי התנועה עזבו באופן הפגנתי את דיוני הקונגרס.

שנתיים מאוחר יותר, בקונגרס ה-18 התקבלה החלטה המתנה את החברות בתנועה הציונית בחובה לקבל את מרות ההסתדרות הציונית, וכי חובותיו של כל חבר קודמות למחויבותו לכל גוף פוליטי אחר.

הדבר עורר את כעסם של הרביזיוניסטים וב-25 באפריל 1935 הם הכריזו על פרישה מההסתדרות הציונית והקמת ההסתדרות הציונית החדשה.

מרכזה של התנועה היה בלונדון וחבריה ניסו לעורר פעילות אלטרנטיבית ועצמאית. ז'בוטינסקי נפגש עם מנהיגי מדינות וראשי הציבור היהודי בניסיון לשכנע אותם לאפשר עזיבה מרצון של יהודי אירופה ("אבקואציה") לארץ ישראל. הוא הציג תוכנית של יישוב הארץ במיליון וחצי יהודים תוך 10 שנים, אך רעיונותיו לא זכו לתמיכה רבה.

בשנת 1946 חזרו הרביזיוניסטים להסתדרות הציונית ופעלו מאז במסגרתה כסיעה, תוך הסבר כי האפשרות לביצוע מהלך כזה נוצרה לאחר שההסתדרות הציונית הכריזה על הקמת מדינה יהודית כמטרה מיידית של הציונות.

מערכת יחסיה של התנועה הרביזיוניסטית עם שלטונות בריטניה ידעה עליות ומורדות. ז'בוטינסקי קיים מגעים עם אנשי ממשל בריטיים במטרה לשכנעם לתמוך במטרות הציונות, אך נחל כישלון שהביאו לנקוט בקו אקטיבי כלפי שלטונות המנדט.

אנשי התנועה יצרו בדצמבר 1936 קשר עם "הארגון הצבאי הלאומי" (אצ"ל), ובמהלך השנים הבאות הפך הארגון לזרוע הצבאית של התנועה הרביזיוניסטית. חלק מאנשי התנועה הצטרף ל"לוחמי חרות ישראל" (לח"י).

הרביזיוניסטים פעלו במלחמת העולם ואחריה להצלת יהודי אירופה וניהלו מבצע העפלה במקביל למוסד לעליה ב'.

לאחר הקמת המדינה התמזגה "ברית הציונים הרביזיוניסטים" (הצה"ר) עם תנועת החרות מיסודו של האצ"ל ונבלעה בתוכה.

 

הקודם הבא

 

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 מאי 2005 / 20 Iyar 5765 0