שליחות בחו"ל עם הסוכנות היהודית, תמונה ראשיתIsrael In Your CommunityNossos Shlichim preenchem a lacuna entre os judeus de diferentes origens e Israel, aumentando a consciência judaica e orgulho dentro de sua comunidade... israel-your-community/program/7023
29 Dez 2013 / 26 Tevet 5774