חגי ישראל בראי הלשון העברית" שלמה הרמתי"

Профессор Шломо Харамати, лингвист-исследователь и преподаватель иврита, является одной из ключевых фигур в области преподавания иврита в Израиле. Он стоял у истоков системы преподавания иврита в Армии Обороны Израиля.  После учебы в США у ведущих специалистов по преподаванию иностранных языков,  он разработал систему преподавания иврита в израильских ульпанах. Профессор Шломо Харамати был первым руководителем Департамента по преподаванию  иврита как второго языка в Иерусалимском Университете и  вложил огромные усилия в распространение иврита среди евреев и неевреев.

 

Дорогие учителя и учащиеся ульпанов!

Я рад, что моя книга послужит столь дорогому для меня делу изучения иврита. Когда на иврите хотят сказать "преподавание иврита", часто используется не стандартное отглагольное существительное "הוראה", а специальное для этого сочетания отглагольное существительное "הנחלה", смысл которого "передавание в наследство" – "הנחלת לשון". Это слово отражает сущность подхода к языку иврит и к его предодаванию. Книга "חגי ישראל בראי הלשון העברית" написана в рамках этого подхода – язык иврит это язык культуры, изучающий иврит познает культуру еврейского народа, изучающий еврейскую культуру не может познать ее во всей полноте без языка иврит.

Успехов вам в изучении иврита!

שלמה הרמתי

 

Читайте главы из книги в формате PDF (бесплатная программа для просмотра pdf-файлов):

כריכה והקדמה

ימים נוראים

סוכות

חנוכה

ט''ב בשבט

פורים

פסח

שבועות

מילון מסכם

הצעות להוראה, סולם תרגילים ומבחר ביבליוגראפי