הודעה על תעריפים לדמי טיפול להעברת זכויות במשקים

בהתאם לפסק הדין שניתן בת"צ 45122-02-15 (מחוזי תל אביב) רחמני נ' עידוד והסוכנות היהודית לא"י, מודיעה הסוכנות היהודית על עדכון תעריפי דמי הטיפול לשירותים השונים הניתנים על ידה במגזר החקלאי, החל מיום 30.9.19, בהתאם לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין), תש"ס-1999 וכן תקנות המקרקעין (אגרות), תשל"ה-1974 והכל בהתאמה לשירותים השונים הניתנים על ידי הסוכנות היהודית לא"י וחברת עידוד בע"מ.
החל מיום 15/11/19 אופן ביצוע התשלום עבור השירותים השונים יהיה באמצעות כרטיסי אשראי באתר האינטרנט של הסוכנות, בכתובת www.jewishagency.org/il/.
 
לבירורים ולפניות בנושאים אלו ניתן לפנות למשרדי חברת עידוד בע"מ, סימטת בית השואבה 6 תל אביב קומה 3, מס' פקס 03-5604495. ימי קבלת קהל יום א' ויום ד' בשעות 08:00-13:00.
פניות בנושא מושבי המרכז - ניתן לפנות לגב' יפה עזרא בטלפון: 03-5647584 
פניות בנושא מושבי הדרום והצפון – ניתן לפנות לגב' רינה צמח בטלפון 03-5647535.
 
להלן פירוט השירותים השונים והתעריפים לתשלום בגינם:
 
שירות סכום
הסכמה להעברת זכויות במשק/במגרש 300 ש"ח (בהתאם לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים)

- אישור זכויות

- אישור עלייה לקרקע לרשויות המס.

- אשורים שונים לרשות מקרקעי ישראל (לדוג' אישור לגבי אכלוס ראשון, אישור להצטרפות להסדר)

- אישור לוועדה מקומית על המבנים במשק.

74 ש"ח (סעיף 7.(א) לתוספת)
קבלת עותק ממסמכי תיק אישי
72 ש"ח (סעיף 8(1) לתוספת)

- רישום ירושה על פי דין/מנהל עזבון

- העברת זכויות לאלמן/אלמנה

- רישום מינוי בן ממשיך

159 ש"ח (סעיף 3 לתוספת)
חתימה על תכניות  134 ש"ח (סעיף 5(א) לתוספת)
מתן התחייבות לרישום משכנתא
159 ש"ח (סעיף 2(א) לתוספת)
הערה על הצורך בהסכמה
159 ש"ח (סעיף 15(א) לתוספת)
מחיקת רישום הערה/זכות שפקעה
107 ש"ח (סעיף 15(ב) לתוספת וסעיף 19)
תיקון רישום כאשר התקלה נפלה במסמכים שהוגשו
 154 ש"ח (סעיף 9(א) לתוספת)

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
07 נוב' 2019 / 9 Heshvan 5780 0