אירוח משלחות

יש לנו 4 חדרי אירוח וכ 75-100 מבקרים בשנה. חלקם מגיעים לביקור קצר בן כמה שעות, אך לא מעט מתארחים בחדרי האירוח. המבקרים מגוונים- מאנשים פרטיים ועד משלחות פדרציה