ברוכים הבאים לאתר הסוכנות היהודית לא"י, לפניכם תנאי השימוש באתר

הסוכנות היהודית לא"י (להלן "הסוכנות") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן "האתרים"), ולכן החליטה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים. האתרים מספקים לנוחיות הגולשים בין היתר מידע כללי והדרכה לגבי תכניות, פרויקטים מיוחדים, ונושאים אחרים. אנו עושים את מירב המאמצים כי התוכן יהיה מעודכן.
 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לגברים ולנשים גם יחד.
 
בכל שאלה אודות האתרים ופעילויות הסוכנות ניתן לפנות ישירות בדואר אלקטרוני: PniyotTzibor@jafi.org
 
לידיעתך, שימוש באתרים מעיד על הסכמתך למכלול תנאי שימוש אלו.
 
 
דיוור ישיר אלקטרוני ויצירת קשר
 
מדי פעם מעוניינת הסוכנות וחברות הבת שלה לשלוח לגולשים עדכונים בדואר אלקטרוני או בטלפון, הכולל מידע אודות שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה יימסר לגולשים שנתנו הסכמתם לכך וזאת באמצעי רישום שונים, לרבות רישום ישיר למוצרי דיוור או על ידי השארת פרטים במסעות פרסום שונים. בכל עת יוכלו הגולשים לבטל הסכמתם ולחדול מקבלתם. 
 
הנתונים שהגולשים מוסרים נשמרים במאגר המידע של הסוכנות. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע. הסוכנות לא תמסור את פרטים אישיים לצדדים שלישיים למעט במקרים כמפורט להלן. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי אנונימי על פעילות המשתמשים באתרים.
 
מידע יועבר לצדדים שלישיים אך ורק במקרים המפורטים להלן: (1) חברות הבת של הסוכנות וגופים אחרים הקשורים אליה לצורך שליחת עדכונים לגולשים על ידם כאמור לעיל (2) לצורך מתן שירותי הסוכנות באמצעות מי מטעמה; (3) אם פעילות האתרים או חלקם תועבר לגוף אחר כלשהו, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות; (4) במקרה של מחלוקת משפטית בין גולש לבין הסוכנות שתחייב חשיפת פרטיך; (5) אם גולש יבצע פעולות שבניגוד לדין באתרים; או (6) אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי הגולש או מידע אודותיו. 
 
 
זכויות יוצרים
 
הסוכנות הינה בעלת מלוא הזכויות, בכל חומר הכלול באתרים לרבות לוגו הסוכנות בשפות השונות, תמונות, טקסטים, עיצובים, תוכנות, יישומים, קוד וקבצים. 
 
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אין לעשות שימוש בחומרים המופיעים באתרים, ובכלל זה אין להעתיק, להפיץ מחדש ולהציג בפומבי, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהסוכנות. בכל שאלה ועניין הקשור לזכויות יוצרים באתרים ניתן לפנות לדוא"ל PniyotTzibor@jafi.org.
 
במסגרת שימוש הוגן, בעת ציטוט מהאתרים יש להקפיד על אזכור מקור לציטוט.
 
 
עוגיות
 
האתרים יכולים לבצע שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצרכים שונים, ובכלל זה לאיסוף נתונים סטטיסטיים, להתאמת האתרים והצגת תכנים בהתאם להעדפות אישיות של הגולשים ולצורכי אבטחת מידע. ישנם דפדפנים המאפשרים להימנע משימוש בעוגיות וניתן לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן.
 
 
אחריות
 
הגולש יישא באחריות הבלעדית לשימוש הנעשה על ידו באתרים. כמו כן ידוע לגולש כי תכני האתרים אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי.
 
הסוכנות לא תישא באחריות לכל נזק ככל שיגרם לגולש או לכל צד ג' בקשר לשימושם באתרים.
 
האתרים מכילים קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לסוכנות, ועל תוכנם אין לסוכנות כל שליטה, אחראיות או זכות.
 
 
אבטחת מידע 
 
הסוכנות מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, הסוכנות לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 
 
 
שינויים במדיניות הפרטיות 
 
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד תנאי השימוש באתרים. הסוכנות רשאית לנקוט בהליכים משפטיים ככל הנדרש באם יופרו תנאי שימוש אלה.
 
 
סמכות שיפוט
 
על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. הסמכות המקומית תהא לבתי המשפט בירושלים בלבד.
 
 
אנו מאחלים לכם גלישה נעימה ובטוחה ומקווים כי תזכו ליהנות משירותי הסוכנות.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
02 פבר' 2017 / 6 Shevat 5777 0