מועדון הכדורסל הערבי-יהודי לבנות

קבוצת כדורסל לגילאי חט ב לבנות בגלבוע. הקבוצה מעורבת יהודיות וערביות. החידוש הגדול הוא שלא רק שהמשפחות המסורתיות מאפשרות לבנות לצאת לאימוני ספורט, אלא שזה נעשה ביחד עם בנות יהודיות בנות גילן. אנו תומכים כספית בפרויקט