מועדון הסנדוויצ'ים

אנו תומכים בקבוצת בני נוער שמכינה סנדויצ ים לילדים אחרים שאין להם סנדויץ מהבית. התכנית קמה בעקבות מקרים שראינו על בני הנוער עצמם, שלקחו אוכל הביתה. החלוקה נעשית על ידי המתנ ס ובשת פ עם מחלקת הרווחה בעיר