תכניות צעירים

הקליטה מתחילה בלימוד השפה

את מהות ומוסד האולפנים הגתה הסוכנות היהודית וראשון האולפנים היה אולפן "עציון" שבירושלים.

האולפן הראשון הוקם בשנת 1949 בירושלים והוא נשא את השם אולפן "עציון" ע"ש נחום לוין בירושלים ומנהלו הראשון היה ד"ר חיים קמרט.

"בכינוי אולפן  נתחדשה המסורת התלמודית של "בית אולפנא" כתב  ד"ר חיים קמרט.

אולפן עברית, הוא בית ספר ללימוד אינטנסיבי של השפה שמיועד לעולים חדשים מרגע עלייתם לישראל וכתנאי להתערותם בחברה ובשוק העבודה. בנוסף יכולים ללמוד בהם גם תושבי חוץ ותיירים.

מדינת ישראל מפעילה אולפנים באמצעות משרד החינוך המספק את מורי העברית, כמו גם הסוכנות היהודית שמספקת מעטפת דיור והעשרה והמשרד לקליטת עלייה.

עולים חדשים זכאים לפטור משכר לימוד באולפנים.

אולפנים מתקיימים בערים, קיבוצים ובאוניברסיטאות.

באולפן בסיסי נלמדות כ-500 שעות לימוד במתכונת בוקר (במשך כחמישה חודשים) או במתכונת ערב (במשך כעשרה חודשים).

האולפן נועד להקל על שילוב מהיר ככל האפשר של העולה במדינה ועל התערותו החברתית, התרבותית והכלכלית בה. להשגת מטרה זו נלמדת עברית ברמה המאפשרת קיום שיחה, קריאה והבנה בסיסית של השפה. בנוסף, אולפנים רבים מלמדים גם נושאי תרבות ישראלית, היסטוריה וגאוגרפיה.

הסוכנות היהודית מפעילה מספר אולפנים ברחבי הארץ לצד תכנית תרבותית עשירה ומגוונת.

קיימים מספר סוגי אולפנים:

"בית ראשון במולדת" - העולים מתגוררים ולומדים בקיבוץ בחצי השנה הראשונה שלהם בארץ.

אולפן קיבוץ - אולפן לצעירים בקיבוץ, כולל מגורים ועבודה במשק.

אולפן סטודנטים - מופעל על ידי מנהל הסטודנטים.

אולפן לקשישים - בתשלום סמלי, ללא מגבלת זמן לימוד.

אולפני המשך - ממומנים על חשבון העולה, הלימודים נערכים לרוב במתכונת ערב.

אולפני תעסוקה - מיועדים להכוונה מקצועית או לבעלי מקצועות בתחומים ספציפיים (רפואה או טכנולוגיה), תוך חיזוק ידיעת השפה.

אולפני הזדמנות שנייה - לעולים עד 10 שנים בארץ, לשיפור כישורי השפה, בתשלום סמלי במימון העולה.

ראוי לציון, כי מסגרת האולפן היא גישה ייחודית ללימוד שפה עם תוספת שכוללת עיסוק בתחומי תרבות וחברה.

טבלת התוכניות לשנת 2020