עליית הצלה

היום כבר ידוע בכל פינה בעולם היהודי שהסוכנות היהודית הינה ארגון להצלת יהודים שחילצה יהודים מסרייבו, מאדיס אבבה, מגאורגיה, מתימן ומדינות אחרות

מאז שנת 1929 ועד היום משמשת הסוכנות היהודית כזרוע הביצועית של העולם היהודי - הגוף המוביל בהעלאת יהודים לישראל. 

למעלה משלושה מיליון יהודים וזכאי עליה, על פי התיקון לחוק השבות, עלו לישראל באמצעות הסוכנות היהודית, בהם גם כאלו ממדינות שלישראל לא היה מעולם קשר דיפלומטי עימן כמו : עיראק, תימן, צפון אפריקה, מזרח אירופה ועוד. מחלק מן המדינות הללו הייתה זו עלייה של הצלה.
 
מאות אלפי יהודים ובהם אלפי ילדים הגיעו ארצה בסיוע הסוכנות היהודית, באמצעות ארגון "עליית הנוער" ( 1933 ), במבצע "ילדי טהראן" (1943) ובמבצעים סודיים נוספים.
 
העלייה באמצעות המוסד לעלייה ב' החל מחודש אפריל 1939 הייתה עליית ההצלה מאירופה הבוערת.
 
לאחר הקמת המדינה, ובעקבות חתימת הסכם בין ממשלת ישראל והסוכנות היהודית לא"י, הייתה הסוכנות היהודית לגוף המרכזי שאחראי על הבאתם של יהודים למדינת ישראל.

שלושה תחומי עלייה הינם  היום באחריות הסוכנות היהודית :

  • הכנה לקראת עלייה
  •  סיוע בקליטה
  • השתלבות בחברה הישראלית