פרויקט דיאלוג ומנהיגות נשים ערביות יהודיות

תוכנית זו באה בעקבות המתח בישראל והצורך הגדול ליצור שינוי חברתי ולהביא יחדיו אנשים. המטרה הייתה ליצור שינוי באמצעות היכרות ודיאלוג, וכן קידום מנהיגות קהילתית בקרב נשים ערביות ויהודיות. מתוך אמונה שמטרה חברתית משותפת ויישום פרויקט חברתי משותף על ידי חברי הקבוצה מגבירים את הסובלנות והכבוד בין נשים יהודיות וערביות לסביבתן. הדיאלוג הוקל באמצעות שימוש במוסיקה. לאחר תהליך דיאלוג מוסיקלי בן שלושה חודשים, נלמדו מיומנויות מנהיגות, והקבוצה תבצע פרויקט קהילתי בסתיו 2018. תוכנית זו הייתה שיתוף פעולה בין השותפות לבין המועצה האזורית מטה יהודה. משלחת של נשים ערביות ויהודיות מתכנית זו תישלח לדרום אפריקה בשנת 2019