נבחרת החלומות עם המדריכה המקצועית

נבחרת החלומות של הדסה נעורים

כפר הנוער ליד נתניה הוא חממת לגידול אלופי ספורט במקצועות האתלטיקה הודות לתלמידים הנפלאים שמגיעים מכל רחבי העולם, באמצעות הסוכנות היהודית ואחרים, והצוות הנהדר שכולל מורים לחיים, מדריכים ומאמנים By full-editor-tax on 17 יולי 2018 / 5 Av 5778

כל הכתבות אקטיביזם