אחים עולים ולומדים בעקבות אחיהם באולפן עציון ירושלים

עציון, הכי אחי

מרכז הקליטה בית קנדה קמפוס אולפן עציון בירושלים יחגוג בשנה הקרובה שבעים שנה להווסדו. האולפן, שנחשב לוותיק בישראל, ולאביהם מולידם של אולפני עציון ברחבי המדינה, מתייחד בין היתר בעולים חדשים שלמדו בו By נתן רועי on 06 ספט' 2018 / 26 Elul 5778

כל הכתבות מרכז קליטה בית קנדה קמפוס אולפן עציון