מכבדים את המעפילים; מחבקים את העולים החדשים

היחידה לעליה קליטה ומשימות מיוחדות, תכניות הצעירים, יזמה מפגש בין מעפילה באניית המעפילים "ביריה", שעלתה לישראל כעולה בלתי חוקית ערב הקמת המדינה, לבין אלף וחמש מאות עולים חדשים שמשתתפים By full-editor-tax on 17 מאי 2018 / 3 Sivan 5778

כל הכתבות עלייה בלתי ליגאלית