הרב רואן בקר

ראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון: מי יחיה ומי ימות?

הרבה חיה רואן בקר , רבת קהילת רמות ציון בגבעה הצרפתית בירושלים, דורשת לקראת יום הכיפורים, ברוח היהדות המסורתית, אחד מזרמי היהדות שנתמך גם על ידי הסוכנות היהודית לא"י, ולה סניפים בישראל וברחבי By נתן רועי on 16 ספט' 2018 / 7 Tishrei 5779

כל הכתבות יום הכפורים