עולי מצרים יוצאים לישראל

יציאת מצרים ממצריים

יציאת מצריים קרתה בדור הזה גם כן : יציאת מצרים של יהודי מצריים קרתה באורח מאורגן לאחר הקמת המדינה (1948) ולאחר מערכת סיני (1956 ). כל דור צריך לראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים. בעת הזאת, הסוכנות By נתן רועי on 06 אפר' 2014 / 6 Nisan 5774

כל הכתבות עליית הצלה