הנהלת הסוכנות היהודית

יצחק הרצוג, יושב ראש ההנהלה